Ngày 23.02.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

THỨ NĂM – 23. 02.2017

Mc 9, 41 – 50

Ngày 23.02.2017: Thứ Năm sau Chúa Nhật VII Thường Niên năm A

1. Ghi nhớ: “Ai làm cớ cho một trong kẻ bé mọn đang tin đây phải sa ngã, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ nó mà ném xuống biển còn hơn” (Mc 9,42).

2. Suy niệm:  Những kẻ bé mọn đây là: trẻ em, người tân tòng, người nguội lạnh, yếu về giáo lý“ Những hành vi, lời nói, việc làm của chúng ta, nếu là cớ gây cho họ bị sa sút về lòng đạo, kém đức tin và phạm tội, đều là những gương xấu đáng chịu hình phạt nặng nề như bị cột cối đá mà ném xuống biển. Điều này nhắc nhở chúng  ta  phải tránh những gương xấu và gia tăng những gương sáng, để nâng cao đức tin cho mọi người.

3. Sống Lời Chúa:  Hãy tập một nhân đức cụ thể để sửa mình.

4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con là kitô hữu luôn sống xứng danh là con Chúa và anh em của tất cả mọi người. Amen.

 

Trả lời