Ngày 21.8.2018: Chọn Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 19, 23-30.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy bảo thật các con: Người giàu có thật khó mà vào Nước Trời. Thầy còn bảo các con rằng: Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”. Các môn đệ nghe vậy thì bỡ ngỡ quá mà thưa rằng: “Vậy thì ai có thể được cứu độ?”

Chúa Giêsu nhìn các ông mà phán rằng: “Ðối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì mọi sự đều có thể được”. Bấy giờ Phêrô thưa Người rằng: “Này đây chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy, vậy chúng con sẽ được gì?” Chúa Giêsu bảo các ông rằng: “Thầy bảo thật các con: Các con đã theo Thầy, thì trong ngày tái sinh, khi Con Người ngự trên toà vinh hiển, các con cũng sẽ ngồi trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Israel.

Và tất cả những ai bỏ nhà cửa, anh chị em, cha mẹ, vợ con, ruộng nương vì danh Thầy, thì sẽ được gấp trăm và được sự sống đời đời. Nhưng có nhiều kẻ trước hết sẽ nên sau hết, và kẻ sau hết sẽ nên trước hết”.

CHỌN CHÚA

Sau khi người thanh niên giàu có từ chối bán tài sản của mình để có được sự hoàn thiện, Chúa Giêsu kết luận rằng người giàu có khó vào được Nước Trời.

Bên cạnh đó, Chúa Giêsu cho biết phần thưởng của việc từ bỏ mọi sự vì danh Chúa, là được sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Xin Chúa giúp chúng ta can đảm dấn bước theo Chúa trên hành trình từ bỏ, biết chọn lựa sự sống đời đời hơn là của cải mau qua đời này. Xin dạy chúng ta biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa hơn là những vinh hoa phú quý trần gian. Amen