Ngày 21.7.2021: Chúng ta là sỏi đá, bụi gai hay đất tốt

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 13, 1-9

Ngày ấy, Chúa Giêsu ra khỏi nhà và đi đến ngồi ở ven bờ biển. Dân chúng tụ tập quanh Người đông đảo đến nỗi Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Và Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều. Người nói:

“Này đây, có người gieo giống đi gieo lúa. Trong khi gieo, có hạt rơi xuống vệ đường, chim trời bay đến ăn mất. Có hạt rơi xuống trên đá sỏi, chỗ có ít đất, nó liền mọc lên, vì không có nhiều đất. Khi mặt trời mọc lên, bị nắng gắt, và vì không đâm rễ sâu, nên nó khô héo. Có hạt rơi vào bụi gai, gai mọc um tùm, nên nó chết nghẹt. Có hạt rơi xuống đất tốt và sinh hoa kết quả, có hạt được một trăm, có hạt được sáu mươi, hạt ba mươi. Ai có tai để nghe, thì hãy nghe”.

CHÚNG TA LÀ SỎI ĐÁ, BỤI GAI HAY ĐẤT TỐT?

Dụ ngôn của Đức Giêsu cho thấy tính phổ quát của Lời Chúa, nghĩa là dành cho hết thảy mọi người. Người gieo giống đã vãi gieo, và hạt giống đã được rơi vãi trong tất cả mọi địa hình: chỗ sỏi đá, chỗ bụi gai hay nơi đất tốt,… tư tưởng này sẽ được Đức Giêsu một lần nữa nói đến trong giáo huấn về sự quan phòng của Chúa Cha khi Người nói: Cha trên trời cho nắng và cho mưa xuống trên tất cả những người công chính cũng như người tội lỗi. Như thế, việc của Thiên Chúa, vốn là người gieo giống, là sẽ trao ban tất cả ân sủng Lời Chúa cho chúng ta, còn mảnh đất đón nhận hạt giống ấy là gì: Là sỏi đá, là bụi gai, hay đất tốt là tùy thuộc vào thái độ và tự do của con người.

Bởi đó, ngay hôm nay, chúng ta hãy là mảnh đất tốt để Lời Chúa được trổ sinh trong chính cuộc đời của chúng ta: hạt sinh được 30, 50 hay 100.