Ngày 21.10.2017: THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A

21/10/17 THỨ BẢY TUẦN 28 TN
Lc 12,8-12

 

LÀM CHỨNG CHO TIN MỪNG

“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.” (Lc 12,8)

Ngày 21.10.2017: THỨ BẢY TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Rao giảng Tin Mừng luôn tiềm ẩn những nguy cơ cho người rao giảng, vì Tin Mừng đụng chạm tới những vấn đề tế nhị trong cuộc sống. Do hiểu lầm hoặc do lợi ích mang tính trần thế, người ta sẵn sàng loại bỏ, tiêu diệt, xóa sổ những kẻ loan báo Tin Mừng bình an và hy vọng. Số phận bi hùng ấy của người môn đệ đã được Chúa Giê-su báo trước: “môn đệ không hơn Thầy,” được chung số phận với Thầy là vinh dự rồi. Bù lại, Chúa Giê-su hứa cho các môn đệ phần thưởng xứng đáng là cuối cùng, họ sẽ được thấy Chúa tỏ tường, được Ngài công nhận trước mặt Cha Ngài, được đồng bàn với Ngài trong Nước Trời vinh hiển. Lời Chúa phán là chứng từ bảo đảm cho tương lai của môn đệ.

Mời Bạn: Lơ là với việc loan báo Tin Mừng có thể phát xuất từ chỗ bạn chưa xác tín được bản chất của người môn đệ Chúa Ki-tô. Môn đệ Chúa Ki-tô là người bước theo Ngài, học với Ngài, làm theo lời Ngài dạy, nhất là mệnh lệnh “làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28,19). Một khi đã xác tín, bạn có đủ can đảm chấp nhận hay không?

Sống Lời Chúa: Ta cảm phục các môn đệ đang bôn ba khắp thế giới, chấp nhận thử thách để hiện diện nơi vùng sâu, vùng ngoại vi xa xôi. Ước gì thao thức của ta sẽ biến thành hành động thực tế trong việc loan báo Tin Mừng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến chúng con thành những nhân chứng của Tin mừng, vì hạnh phúc của bản thân và của anh chị em đồng loại. Đó cũng là khát vọng Chúa đặt nơi mỗi Ki-tô hữu chúng con hôm nay. Amen.