Ngày 22.10.2017: CHÚA NHẬT TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A

22/10/17 CHÚA NHẬT TUẦN 30 TN – A
Khánh Nhật Truyền Giáo
Mt 22,15-21

 

MUỐN TRUYỀN GIÁO PHẢI RA ĐI

“Những người Pha-ri-sêu… sai các môn đệ của họ cùng đi với những người phe Hê-rô-đê đến nói với Đức Giê-su rằng: “Xin Thầy cho biết ý kiến: có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” (Mt 22,15-17)

Ngày 22.10.2017: CHÚA NHẬT TUẦN 29 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm:Có được phép nộp thuế cho Xê-da hay không?” là câu hỏi được đặt ra để bẫy Đức Giê-su. Không chỉ nhóm Pha-ri-sêu, phe Hê-rô-đê mà cả phái Xa-đốc cũng giăng bẫy để hại Ngài, như trường hợp họ chất vấn Ngài về người phụ nữ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình (Ga 8,1-11), hay câu hỏi “Có được phép rẫy vợ vì bất cứ lý do gì không?” (Mt 19,3)… Mặc dù những “đối thủ” luôn tìm cách gây hại, nhưng Đức Giê-su vẫn tỏ ra kiên nhẫn, và không e ngại tiếp xúc với họ, thậm chí còn tìm đến để đồng bàn (Lc 7,36-50; Lc 11,37-41…). Đúng như những gì họ nhận định về Ngài: “Thầy là người chân thật và cứ sự thật mà dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy cũng chẳng vị nể ai, vì Thầy không cứ bề ngoài mà đánh giá người ta” (c. 16).

Mời Bạn: Chúa Giê-su chẳng ngại đi bất cứ nơi đâu, kể cả những nơi  – theo tâm lý bình thường – người ta muốn né tránh như nhà người tội lỗi, gặp gỡ những kẻ chống đối hoặc tiếp xúc với những người mang bệnh truyền nhiễm… Ý thức vai trò người môn đệ Chúa Ki-tô, Đức giáo hoàng Phan-xi-cô, trong Sứ điệp Ngày Thế giới Truyền giáo, đã khuyến cáo chúng ta: “đi ra khỏi vùng an toàn của mình để đến tất cả các vùng ngoại vi đang cần ánh sáng Tin Mừng” (EG, 20).

Sống Lời Chúa: Mạnh dạn theo tiếng gọi của Chúa Thánh Thần để đến những nơi Ngài muốn ta xuất hiện.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, nầy con đây, xin hãy sai con. Amen.


Trả lời