Ngày 21.02.2021: Cùng Chúa Giê-su chiến đấu chống lại cám dỗ

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 1, 12-15

Khi ấy, Thánh Thần thúc đẩy Chúa Giêsu vào hoang địa và Người ở đó suốt bốn mươi đêm ngày, chịu Satan cám dỗ, sống chung với dã thú và có các Thiên Thần hầu hạ Người.

Sau khi Gioan bị bắt, Chúa Giêsu sang xứ Galilêa, rao giảng Tin mừng của nước Thiên Chúa, Người nói: “Thời giờ đã mãn, và nước Thiên Chúa đã gần đến; anh em hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng”.

CÙNG CHÚA GIÊSU CHIẾN ĐẤU CHỐNG LẠI CÁM DỖ

Thánh Máccô thuật lại việc Chúa Giêsu ăn chay, cầu nguyện và chịu Satan cám dỗ trong hoang địa khá ngắn gọn. Song, đó là cả một tiến trình đầy cam go thử thách để Chúa Giêsu sống trọn vẹn tâm tình hiệp thông với Cha. Chính trong tình hiệp thông sâu xa với Thiên Chúa Cha mà Người đã chiến thắng mọi cám dỗ. Cám dỗ thời nào cũng có, ai cũng gặp; và ma quỷ xảo quyệt đã dùng trăm mưu ngàn kế để gài bẫy con người. Nếu không đi vào mối tương quan khắng khít với Thiên Chúa, bằng đời sống cầu nguyện, con người sẽ trúng kế của ma quỷ và không thể nào chiến thắng được. Chúng ta đang sống trong mùa Chay, mùa tập luyện và chiến đấu thiêng liêng, xin cho chúng ta luôn biết lấy lời cầu nguyện làm vũ khí khuất phục kẻ thù.