Ngày 20.06.2018: Đến với Chúa vì yêu

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 6, 1-6. 16-18.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con hãy cẩn thận, đừng phô trương công đức trước mặt người ta để thiên hạ trông thấy, bằng không, các con mất công phúc nơi Cha các con là Ðấng ở trên trời. Vậy khi các con bố thí, thì đừng thổi loa báo trước, như bọn giả hình làm ở nơi hội đường và phố xá, để cho người ta ca tụng họ. Quả thật, Ta bảo các con, họ đã được thưởng công rồi. Còn con có bố thí, thì làm sao đừng để tay trái biết việc tay phải làm, để việc con bố thí được giữ kín, và Cha con, Ðấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho con.  …

ĐẾN VỚI CHÚA VÌ YÊU

Việt Nam hiện tại là xã hội trọng bằng cấp. Khi đón tiếp ai đó, người ta liệt kê hàng loạt các danh xưng trước tên tuổi của nhân vật đó. Thật phi lý, con người quan trọng hay chức vụ quan trọng? Phải chăng khi còn chức vụ ta tôn trọng, khi hết ta thôi?

Thói hám danh đó cũng đã thấm vào cả đời sống tâm linh. Người ta mượn danh Chúa và cả những việc tốt lành để tôn mình lên. Đó không phải là điều mà Chúa muốn. Chúa yêu ta vì ta là chính mình và ta cũng là chính mình khi đến với Chúa. Ta cần nhớ rằng khi có thứ gì đó thì còn kẻ đón người đưa, nhưng khi tất cả đã qua đi, ta chỉ còn lại Chúa mà thôi. Vậy, hãy đến với Chúa với tất cả con người ta.

Lạy Chúa, xin cho các bậc cha mẹ biết giáo dục con cái mình yêu mến thánh lễ và cầu nguyện một cách hoàn toàn tự nhiên và tự nguyện.