Ngày 20.03.2016: Chúa nhật Lễ Lá năm C

CHÚA NHẬT 20. 03. 2016.
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
Lc 22, 14; 23,56
 

Ngày 20.03.2016: Chúa nhật Lễ Lá năm C

HIỂN LINH TRÊN THẬP GIÁ
Thấy sự việc xảy ra như thế, viên đại đội trưởng cất tiếng tôn vinh Thiên Chúa: “Người này quả thật là công chính !” Và khi thấy những sự việc xảy ra như thế, tất cả những người đã tụ tập đông đảo để xem cảnh tượng ấy, đều đấm ngực trở về nhà.
(Lc 22,14-23,56).


Suy niệm
: Cuộc khải hoàn trọng thể của Chúa Giê-su vào Giê-ru-sa-lem (thể hiện qua nghi thức kiệu lá) chỉ là khởi điểm của tột đỉnh vinh quang của Ngài là cuộc khải hoàn trên thập giá (qua việc tường thuật lại cuộc thương khó). Chính trên thập giá, Chúa Giê-su tỏ mình đích thực là Con Thiên Chúa, là Đấng Cứu Thế. Lời rao giảng của Chúa Giê-su “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”đã trổ sinh hoa trái ngay dưới chân thập giá: – dân chúng sám hối đấm ngực trở về; – và viên đại đội trưởng thì tin tưởng tuyên xưng: “Người này quả thật là công chính.”


Mời Bạn
: Đức Viện phụ Đaminh Phạm Văn Hiền chia sẻ cảm nghiệm tâm đắc của mình là “nghiện thập giá Chúa Kitô.” Có khi nào thập giá của Đức Ki-tô biến đổi tâm hồn bạn sâu xa như thế chưa? Bạn hãy nhìn lên thập giá, chiêm ngắm thập giá cho đến khi tâm hồn bạn thực sự rung động trước tình yêu của Ngài tự hiến cho chúng ta.


Chia sẻ
: Thập giá chưa sinh hoa trái dồi dào trên đất nước Việt Nam, phải chăng vì chúng ta mới coi thập giá như một món trang sức chứ chưa thực sự say mê thập giá của Ngài?


Sống Lời Chúa
: Suy niệm một trong 14 chẳng đàng Thánh Giá và chọn một hành động thích hợp với bạn để biểu lộ lòng yêu mến, tôn kính Thánh Giá (chẳng hạn hôn kính Thánh Giá).


Cầu nguyện
: Đọc kinh “A rất Thánh Giá” hoặc hát: “Vinh quang của Ta là thánh giá Kitô…”

Amen