Ngày 20.02.2020: Tin Đức Giêsu là Đấng Kitô

 

Tin Mừng theo Thánh Mác cô: Mc 8:27-33

Ðức Giêsu và các môn đệ của Người đi tới các làng xã vùng Xê-da-rê Phi-líp-phê. Dọc đường, Người hỏi các môn đệ: “Người ta nói Thầy là ai?” Các ông đáp: “Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một ngôn sứ nào đó”. Người lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Phêrô trả lời: “Thầy là Ðấng Kitô”. Ðức Giêsu liền cấm ngặt các ông không được nói với ai về Người.

Rồi Người bắt đầu dạy cho các ông biết Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.  Người nói rõ điều đó, không úp mở. Ông Phêrô liền kéo riêng Người ra và bắt đầu trách Người.  Nhưng khi Ðức Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, Người trách ông Phêrô: “Xatan! lui lại đàng sau Thầy! Vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người”.

TIN ĐỨC GIÊSU LÀ ĐẤNG KITÔ

“Thầy là Đấng Kitô”. Câu trả lời của vị Tông Đồ trưởng đã xác định rõ căn tính của Chúa trong lòng các ông. Căn tính này không thể lẫn lộn với những nhận xét trước đây. Lời tuyên xưng đã họa lại chính xác khuôn mặt của Đức Giêsu, và đây cũng là nền tảng cho đức tin người Kitô hữu chúng ta. Chúng ta tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, là Chúa.

Để có thể nói lên lời xác tín như thế, thiết nghĩ chỉ theo Đức Giêsu thôi, hoặc chỉ lãnh bí tích Rửa tội thôi chưa đủ, tiền vàn cần có sự nhảy vọt trong tương quan gắn bó mật thiết với Người, thực tế là chỉ có Phêrô lên tiếng trong khi những vị còn lại chỉ dừng lại ở việc lặp lại nhận xét của người khác.

Phần chúng ta, chúng ta tuyên xưng đức tin vào Đức Giêsu là bởi sự xác tín của bản thân hay chỉ là lặp lại những điều người ta nói về Người?