Ngày 19.11.2022: Con cái của sự sống lại

 

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 20, 27-40

Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ đó để anh mình có kẻ nối dòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ, rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào. Sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy, vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ?”

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Con cái đời này cưới vợ lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng; họ sẽ không thể chết nữa, vì họ giống như thiên thần, họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống, vì mọi người đều sống cho Chúa”.

Bấy giờ có mấy luật sĩ lên tiếng thưa Người rằng: “Lạy thầy, Thầy dậy đúng lắm”. Và họ không dám hỏi Người điều gì nữa.

Ngày 19.11.2022: Con cái của sự sống lại

CON CÁI CỦA SỰ SỐNG LẠI

 Phái Sađốc gài bẫy Đức Giêsu khi đặt ra cho Người một câu hỏi khó về khoản luật “Thế Huynh” trong luật cũ. Đức Giêsu không bài trừ khoản luật ấy, nhưng Người mặc khải một viễn cảnh mới sau cái chết, đó là sự phục sinh và cuộc sống vĩnh cửu trong Thiên Chúa.

Cưới vợ lấy chồng là điều quan trọng của con cái thế gian, để duy trì nòi giống và làm cho con cái Thiên Chúa lan tràn mặt đất, như lệnh truyền của Người. Tuy nhiên, trong sự sống vĩnh cửu, bổn phận ấy không còn quan trọng nữa, vì chúng ta được sống muôn đời và đạt tới sự viên mãn của đời mình. Trên thiên quốc, chúng ta ngây ngất chiêm ngắm Thiên Chúa, không gian và thời gian cũng chẳng còn biên cương.