Ngày 18.4.2021: Đón nhận sức sống và bình an của Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 24, 35-48

Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra dọc đường và hai ông đã nhận ra Người lúc bẻ bánh như thế nào.

Mọi người còn đang bàn chuyện thì Chúa Giêsu hiện ra đứng giữa họ và phán: “Bình an cho các con! Thầy đây, đừng sợ”. Nhưng mọi người bối rối tưởng mình thấy ma. Chúa lại phán: “Sao các con bối rối và lòng các con lo nghĩ như vậy? Hãy xem tay chân Thầy: chính Thầy đây! Hãy sờ mà xem: ma đâu có xương thịt như các con thấy Thầy có đây”. Nói xong, Người đưa tay chân cho họ xem. Thấy họ còn chưa tin, và vì vui mừng mà bỡ ngỡ, Chúa hỏi: “Ở đây các con có gì ăn không?” Họ dâng cho Người một mẩu cá nướng và một tảng mật ong. Người ăn trước mặt các ông và đưa phần còn lại cho họ. Ðoạn Người phán: “Ðúng như lời Thầy đã nói với các con, khi Thầy còn ở với các con, là cần phải ứng nghiệm hết mọi lời đã ghi chép về Thầy trong luật Môsê, trong sách tiên tri và thánh vịnh”. Rồi Người mở trí cho các ông am hiểu Kinh Thánh.

ĐÓN NHẬN SỨC SỐNG VÀ BÌNH AN CỦA CHÚA

Hành vi bẻ bánh của Chúa Giêsu, không chỉ là cử chỉ thân ái, mà hành vi này đưa các môn đệ trở về một ký ức tuyệt vời là trong đêm bị nộp, khi dùng bữa tiệc cuối cùng với các ông, Người đã bẻ bánh trao cho các ông, và biến bánh đó trở thành thân thể Người. Từ thời Hội thánh sơ khai, các tín hữu đã siêng năng tham dự lễ bẻ bánh; theo dòng thời gian, Hội thánh vẫn cần mẫn cử hành thánh lễ là tiệc bẻ bánh mỗi ngày. Chính trong việc quy tụ cử hành thánh lễ, mà chúng ta nhận ra Đấng Phục Sinh. Xin cho mỗi chúng ta được ơn yêu mến thánh lễ, siêng năng tham dự và rước Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày, hầu đón nhận sức sống và nguồn bình an Người trao tặng.