Ngày 17.01.2021: Hành trình đức tin giữa đời

 

Tin Mừng theo Thánh Gioan: Ga 1, 35-42

Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói: “Ðây là Chiên Thiên Chúa”. Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu. Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo Mình, thì nói với họ: “Các ngươi tìm gì?” Họ thưa với Người: “Rabbi, nghĩa là: thưa Thầy, Thầy ở đâu?” Người đáp: “Hãy đến mà xem”. Họ đã đến và xem chỗ Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy, lúc đó độ chừng giờ thứ mười.

Anrê, em ông Simon Phêrô, (là) một trong hai người đã nghe Gioan nói và đã đi theo Chúa Giêsu. Ông gặp Simon anh mình trước hết và nói với anh: “Chúng tôi đã gặp Ðấng Messia, nghĩa là Ðấng Kitô”. Và ông dẫn anh mình tới Chúa Giêsu. Chúa Giêsu nhìn Simon và nói: “Ngươi là Simon, con ông Gioan, ngươi sẽ được gọi là Kêpha, nghĩa là Ðá”.

HÀNH TRÌNH ĐỨC TIN GIỮA ĐỜI

Thánh Gioan diễn tả hành trình của người môn đệ qua những động từ: “tìm”, “đến xem” và “ở lại”. Đó cũng là hành trình đức tin của mỗi chúng ta. Sinh vào cuộc đời này, mỗi người đều tìm kiếm cho mình một lẽ sống, một ý nghĩa cuộc đời. Lẽ sống ấy, ý nghĩa ấy sẽ không thể có được nếu thiếu vắng Thiên Chúa. Chúng ta hãy đến xem chỗ Chúa ở, nghĩa là chúng ta hãy sống niềm tin của mình, học theo lối sống của Chúa như Tin mừng trình bày cho chúng ta; và sau đó, hãy ở lại với Người. Ở lại với Chúa nghĩa là sống kết hợp với Chúa, siêng năng đón nhận các bí tích, sốt sắng cầu nguyện; nhờ ở lại mà ta trở nên bạn hữu nghĩa thiết, nhờ ở lại mà ta có thể sinh hoa trái dồi dào.