Ngày 17.01.2018: Luật để cứu sống con người

 

Tin mừng theo thánh Mac-cô: Mc 3, 1-6

Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có một người khô bại một tay. Người ta để ý quan sát xem Chúa có chữa bệnh trong ngày Sabat không, để tố cáo Người. Chúa bảo người có tay khô bại rằng: “Ngươi hãy đứng ra giữa đây”. Rồi Người bảo họ: “Trong ngày Sabat được làm sự lành hay sự dữ? Ðược cứu sống hay là giết chết?” Nhưng họ thinh lặng. Bấy giờ Người thịnh nộ đưa mắt nhìn họ và buồn phiền vì lòng họ chai đá, Người bảo bệnh nhân rằng: “Hãy giơ tay ra”. Người đó giơ tay ra và tay anh ta được lành. Lập tức, những người Biệt phái đi ra bàn tính với những kẻ thuộc phái Hêrôđê chống đối Người và tìm cách hại Người.

LUẬT ĐỂ CỨU SỐNG CON NGƯỜI

Giữ luật là điều tốt. Tuy nhiên, nhiều khi giữ luật quá chỉn chu lại khiến chúng ta trở thành kẻ tự cao và trở nên quan tòa xét đoán anh chị em mình, trước tiên là những người trong gia đình mình. Đó cũng là điều khiến các bạn trẻ thấy tham dự thánh lễ Chúa nhật hoặc các dịp lễ của gia đình là một gánh nặng. Vậy làm sao để  biến những ngày đó trở thành ngày vui, ngày mọi người muốn quay về với gia đình? Thưa lời Thầy Gieêsu hôm nay dạy ta: ngày Sabat dùng để cứu sống và vực dậy các mối tương quan. Hãy dùng cơ hội này để cùng nhau chữa lành.