Ngày 16.07.2018: Vác thập giá theo Chúa

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 10, 34 – 11, 1

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.”

VÁC THẬP GIÁ THEO CHÚA

Đức Giêsu muốn gì khi nói chúng ta hãy vác thập giá mà theo Người? Hẳn là Người không nói cách bóng bảy hay bảo chúng ta đi tìm thập giá mà vác. Cuộc sống hằng ngày cũng có đủ những thứ có thể làm chúng ta tổn thương và vấp ngã. Đức Giêsu muốn chúng ta mang lấy chính thập giá của mình như Người đã vác thập giá của Người. Người biết lắm khi thập giá nặng quá sức của ta, như Người đã từng bị quỵ ngã ba lần dưới thập giá nặng. Người đứng dậy nhờ tình thương của Mẹ Maria và đón nhận sự giúp sức của ông Simon.

Vì thế, Người không chỉ là mẫu gương cho ta về việc đón nhận những đau khổ và thánh hóa chúng, nhưng còn nêu gương về việc đón nhận tình yêu và sự giúp đỡ của người khác để ta xứng đáng được chung chia đời sống với Người.