Ngày 16.01.2021: Từ bỏ con đường tội lỗi

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 2, 13-17

Khi ấy Chúa Giêsu đi dọc theo bờ biển, toàn dân đến cùng Người và Người giảng dạy họ. Khi vừa đi qua, Người thấy ông Lêvi con của Alphê, đang ngồi nơi bàn thu thuế. Người bảo ông: “Hãy theo Ta”. Ông liền đứng dậy theo Người. Và xảy ra là khi Người dùng bữa tại nhà ông, nhiều người thu thuế và tội lỗi cùng đồng bàn với Chúa Giêsu và các môn đệ của Người, vì đã có nhiều kẻ theo Người. Những luật sĩ và biệt phái thấy Người ngồi ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi, liền nói với các môn đệ Người rằng: “Tại sao thầy các ông lại ăn uống với những người thu thuế và tội lỗi?” Nghe vậy, Chúa Giêsu bảo họ: “Những người khoẻ mạnh không cần gì đến thầy thuốc, nhưng là những người đau yếu. Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi”.

TỪ BỎ CON ĐƯỜNG TỘI LỖI

Chẳng ai trong chúng ta tự mình là người công chính cả; tất cả chúng ta đều là tội nhân trước nhan Thiên Chúa. Chính vì vậy, ai trong chúng ta cũng cần lòng Chúa xót thương. Chúa đã đến để kêu gọi người tội lỗi là mỗi chúng ta, xin cho chúng ta nghe được tiếng Chúa, dõi bước theo Ngài, từ bỏ con đường tội lỗi, từ bỏ lối sống không phù hợp với Tin mừng, từ bỏ những đam mê xấu… để sống cuộc đời công chính thánh thiện như Chúa muốn. Điều Chúa muốn là chúng ta phải nên thánh.