Ngày 15.08.2018: Xin Mẹ đồng hành

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 1,39-56

Bấy giờ bà Maria nói: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ tôi, vì Chúa đã đoái nhìn đến phận hèn tớ nữ của Chúa. Này từ nay muôn thế hệ sẽ khen tôi có phước, vì Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại, và Danh Ngài là thánh.

Lòng thương xót Chúa trải qua đời nọ đến đời kia dành cho những người kính sợ Chúa. Chúa đã vung cánh tay ra oai thần lực, dẹp tan những ai thần trí kiêu căng. Chúa lật đổ người quyền thế xuống khỏi ngai vàng và nâng cao những người phận nhỏ.

Chúa đã cho người đói khát no đầy ơn phước, và để người giàu có trở về tay không. Chúa săn sóc Israel tôi tớ Chúa, bởi nhớ lại lòng thương xót của Ngài. Như Chúa đã phán cùng các tổ phụ chúng tôi, cho Abraham và dòng dõi người đến muôn đời”.

XIN MẸ ĐỒNG HÀNH

Hôm nay toàn thể Giáo hội long trọng mừng lễ Mẹ về trời cả hồn lẫn xác. Đây là một trong những hồng ân lớn lao nhất Thiên Chúa dành cho Mẹ Maria.

Chúng ta cùng với Mẹ tôn vinh chúc tụng tình yêu nhiệm mầu của Thiên Chúa, đã ân thưởng cho Mẹ hồng ân cao quý. Chúng ta cùng chiêm ngắm mẫu gương của Mẹ, và bước theo lối đường của một niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa với một tình yêu tinh ròng tuyệt hảo nhất.

Nguyện xin Mẹ Maria đồng hành và trợ giúp chúng ta chu toàn trách nhiệm được trao phó, để mai sau được cùng Mẹ hưởng phúc vinh bên Tòa Chúa. Amen.