Ngày 14.11.2021: Giờ cứu độ đã đến

 

Tin mừng theo Thánh Mác cô: Mc 13, 24-32

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Trong những ngày ấy, sau cảnh khốn cực, mặt trời sẽ ra tối tăm, mặt trăng sẽ mất sáng, các ngôi sao sẽ từ trời rơi xuống và các sức mạnh trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người ngự đến trên đám mây với đầy quyền năng và vinh quang. Và bấy giờ Người sẽ sai các thiên thần của Người đi quy tụ những kẻ đã được tuyển chọn từ khắp bốn phương, từ chân trời cho đến cùng kiệt trái đất. Nhìn vào cây vả, các con hãy tìm hiểu dụ ngôn này. Khi nó đâm chồi nảy lộc, các con biết rằng mùa hè gần đến. Cũng vậy, khi các con nhìn thấy tất cả những điều đó xảy ra, thì các con hãy biết là Người đã tới gần ngoài cửa rồi. Thầy bảo thật các con: Thế hệ này sẽ chẳng qua đi trước khi mọi sự đó xảy đến. Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đi.

“Còn về ngày đó hay giờ đó, thì không một ai biết được, dù các thiên thần trên trời, dù Con Người cũng chẳng biết, chỉ có mình Cha biết thôi”.

https://youtu.be/kHB2LIJLm5E
GIỜ CỨU ĐỘ ĐÃ ĐẾN

Lời tiên báo hôm nay của Đức Giêsu không hoàn toàn là những biến cố kinh hoàng, mà còn là niềm hy vọng. Sự thay đổi của đất trời gây ra sự hoang mang cho những người không có đức tin, thì lại mang đến niềm hy vọng cho những ai thực sự trở thành môn đệ của Đức Giêsu, bởi giờ cứu độ đã đến.