Ngày 14.10.2020: Sống đạo tận tâm

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 11:42–46

 Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương, và đủ thứ rau cỏ, mà xao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa. Phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều kia. Khốn cho các người, hỡi các người Pharisêu! Các người thích ngồi ghế đầu trong hội đường, thích được người ta chào hỏi ở nơi công cộng. Khốn cho các người! Các người như mồ mả không có gì làm dấu, người ta giẫm lên mà không hay”.

Một người trong số các nhà thông luật lên tiếng nói: “Thưa Thầy, Thầy nói như vậy là nhục mạ cả chúng tôi nữa!”  Ðức Giêsu nói: “Khốn cho cả các người nữa, hỡi các nhà thông luật! Các người chất trên vai kẻ khác những gánh nặng không thể gánh nổi, còn chính các người, thì dù một ngón tay cũng không động vào.

Ngày 14.10.2020: Sống đạo tận tâm

SỐNG ĐẠO TẬN TÂM

Chúa không chê trách những việc làm của những người Pharisêu, không lên án việc tuân giữ lề luật của họ; nhưng Chúa không chấp nhận lối sống đạo hình thức của họ. Việc tuân giữ lề luật phải dẫn người ta đến gần Thiên Chúa hơn, yêu mến và phụng sự người tha thiết hơn; tiếc thay, những người Pharisêu quá thượng tôn lề luật, lề luật che khuất cả Thiên Chúa.

Nói người lại nghĩ đến ta. Liệu đời sống đức tin của các Kitô hữu chúng ta hôm nay có được Chúa tán dương không? Chúng ta đã yêu Chúa thực lòng và sống đức tin một cách chân thành hay cũng mới chỉ dừng lại ở những hình thức, truyền thống, hủ tục…? Mỗi chúng ta phải tự chất vấn về cách sống niềm tin của mình và thay đổi cho phù hợp với thánh ý Chúa. Đừng quên lời Chúa dạy: Phải làm các điều này mà không được bỏ qua các điều kia.”