Ngày 13.7.2021: Mau mắn làm hòa cùng Thiên Chúa

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 11, 20-24

Khi ấy, Chúa Giêsu quở trách các thành đã chứng kiến nhiều phép lạ Người làm mà không chịu sám hối: “Hỡi Corozain, khốn cho ngươi! Hỡi Bethsaiđa, khốn cho ngươi! Vì nếu đã xảy ra tại Tyrô và Siđon các phép lạ diễn ra nơi các ngươi, thì họ đã mặc áo nhặm, rắc tro mà ăn năn hối cải từ lâu rồi. Nên Ta bảo các ngươi: Trong ngày phán xét, Tyrô và Siđon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi.

“Còn ngươi, hỡi Capharnaum, chớ thì ngươi nhắc mình lên tận trời sao? Ngươi sẽ phải rơi xuống địa ngục, vì nếu các phép lạ diễn ra giữa ngươi mà xảy ra tại Sôđôma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày nay. Vậy Ta bảo thật các ngươi: Trong ngày phán xét, Sôđôma sẽ được xét xử khoan dung hơn ngươi”.

MAU MẮN LÀM HÒA CÙNG THIÊN CHÚA

Trong quá khứ, nhờ lời cảnh tỉnh của các ngôn sứ, dân thành Ninivê cùng Sôđôma đã nhận ra lỗi lầm của mình, trở về và đón nhận đường lối của Thiên Chúa, nhờ đó, sự trừng phạt không đến. Cũng vậy, lời nguyền rủa xem ra gắt gao của Đức Giêsu hôm nay cũng nhằm hướng lòng con người đến ơn cứu độ. Khước từ đã là hình phạt nặng nề hơn cả, bởi theo Giáo lý, hỏa ngục là tình trạng không có Chúa.

Mặc khác, khi kết thúc bài Tin mừng, thánh sử Matthêu nhấn mạnh đến việc ‘xử khoan hồng’. Đây là cụm từ cho thấy phẩm tính của Thiên Chúa. Bởi đó mà những con người cùng khổ luôn mở lời van xin lòng xót thương của Thiên Chúa. Ngay hôm nay, chúng ta hãy xin Chúa dủ lòng xót thương đến mình, và mau mắn làm hoà cùng Thiên Chúa.