Ngày 13.06.2018: Yêu nhau là cùng nhau nên thánh

 

Tin mừng theo thánh Mát thêu: Mt 5, 17-19.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Thầy không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Thầy bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

YÊU NHAU LÀ CÙNG NHAU NÊN THÁNH

Phải chăng hôn nhân là kết thúc của tinh yêu? Không! Điều này không như các bạn trẻ loan truyền khiến ai đó ngại ngần trong việc tiến tới hôn nhân. Hôn nhân xét cho cùng là nơi kiện toàn tình yêu đôi bạn để rồi đôi bạn lại cùng nhau kiện toàn ơn gọi Kitô hữu và cùng nhau sống lý tưởng đời Kitô hữu của mình. Đó là lý tưởng nên thánh.

Kitô giáo là tôn giáo của tương quan. Nên thánh trong tương quan và không ai nên thánh một mình. Điều này minh chứng trong hôn nhân khi hạnh phúc đôi bạn không đến từ một phía nhưng từ cả hai. Đó chẳng phải là điều hạnh phúc và đáng hãnh diện của đời sống hôn nhân khi chính Chúa đã ví Israel như vợ của mình, còn thánh Phaolô ví tình yêu phu phụ như là tình yêu giữa Chúa Kitô và Hội thánh? Như vậy, thầy của chúng ta đến để kiện toàn tất cả, trong đó có ánh nhìn hoàn thiện dành cho hôn nhân. Vì vậy, hãy luôn biết tạ ơn!