Ngày 12.7.2021: Chấp nhận sống theo lời Ngài

 

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 10, 34 – 11, 1

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con chớ tưởng rằng Thầy đến để mang hoà bình cho thế gian: Thầy không đến để đem hoà bình, nhưng đem gươm giáo. Vì chưng, Thầy đến để gây chia rẽ con trai với cha mình, con gái với mẹ mình, nàng dâu với mẹ chồng mình: và thù địch của người ta lại là chính người nhà mình. Kẻ nào yêu mến cha mẹ hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào yêu con trai con gái hơn Thầy, thì chẳng xứng đáng với Thầy. Kẻ nào không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy. Kẻ nào cố tìm mạng sống mình thì sẽ mất, và kẻ nào đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm lại được nó.”

Ngày 12.7.2021: Chấp nhận sống theo lời Ngài

CHẤP NHẬN SỐNG THEO LỜI NGÀI

Thoạt nghe bài Tin mừng hôm nay, nhiều người chúng ta sẽ thắc mắc. Tại sao đạo Chúa lại dạy những điều xem ra nghịch với đạo lý thông thường như vậy? Lẽ nào Chúa lại là nguyên do của các cuộc chiến trên thế giới sao? Hẳn là không phải như vậy. Lời Chúa hôm nay muốn nhấn mạnh đến sự trổi vượt.

Lẽ tự nhiên, chúng ta gắn kết với các thành viên trong gia đình, tuy nhiên, nếu các thành viên trong nhà: vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em,… là tác nhân cản trở chúng ta đến với Chúa, thì mối tương quan ấy không thực sự ý nghĩa đối với chúng ta. Yêu Chúa sẽ yêu gia đình nhiều hơn. Điều gì cản trở con người yêu Chúa, thì không xứng đáng với tình yêu của chúng ta.