Ngày 12.10.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C

THỨ TƯ: 12-10-2016

Lc 11, 42 – 46

Ngày 12.10.2016: Thứ Tư sau Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ: “ Các ngươi nộp thuế thập phân về bạc hà, vân hương … mà sao lãng lẽ công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa ”… (Lc 11, 42)

2. Suy Niệm: Tin Mừng hôm nay ghi lại việc Chúa Giêsu vạch rõ lối sống gia đình của các biệt phái và luật sĩ. Qua đó Ngài mời gọi ta từ bỏ lối sống thiếu thành thực để sống chân thành với Chúa, ngay thẳng với anh  em  và  ngay  cả  với  chính  mình.  Trong đời sống đức tin, đôi khi chúng ta quá chú trọng đến nghi lễ bên ngoài: đi lễ thường xuyên, đọc kinh nhiều giờ….  nhưng  đời  sống  lại  thiếu  lòng  mến  Chúa,  công bình và bác aí với tha nhân. Đời sống đức tin không chỉ  là những tín  điều,  hay những luật  lệ nhưng còn phải  sống  một  đời  sống  thực  thi  công bằng và  yêu mến Thiên Chúa. Vì thế, nghi lễ, luật lệ chỉ là phương tiện để giúp chúng ta dễ dàng sống Tin Mừng. Ai xem chúng như  mục đích là sai với thánh ý Thiên Chúa. Nhưng  hãy  biết  dung  hòa  hình  thức  lễ  nghi  và  đời sống bác aí.

3. Sống Lời Chúa: Nội tâm hóa lề luật của Chúa.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chu toàn lề luật Chúa bằng đời sống bác aí, yêu thương và thực thi công lý với tha nhân. Amen.