Ngày 11.09.2016: Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm C

CHÚA NHẬT: 11.09.2016

Lc 15, 1 – 32

Ngày 11.09.2016: Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:”Vậy, Tôi nói cho các ông hay : trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối.” (Lc 15,7)

2. Suy niệm: Trước mặt Thiên Chúa, không ai là vô tội, không ai là công chính. Nhưng Thiên Chúa tình yêu giàu lòng thương xót và rất nhân từ với tội nhân. Chúa ném tội lỗi xa khỏi nhan Ngài nhưng lại kéo tội nhân biết sám hối đến gần yêu thương tha thứ và chữa lành cho họ. Điều kiện để được Thiên Chúa tha thứ tội lỗi là khiêm tốn nhìn nhận mình là kẻ có tội và biết nài xin lòng thương xót của Người.

Nếu chúng ta biết hoán cải và ăn năn, thì dù tội lỗi của chúng ta có cao như núi cũng được san bằng; có đó thẳm tựa vải điều cũng trở nên trắng tinh như tuyết. Thiên Chúa biểu lộ quyền năng vô cùng của Ngài trong việc tha thứ tội lỗi cho con người. Niềm vui của Thiên Chúa là Cha được biểu lộ ở sự tha thứ cho con cái mình khi chúng biết tìm đến để đón nhận lòng tha thứ. Đừng bao giờ cố chấp, cứng lòng hay thất vọng khi thấy mình yếu đuối và lỗi tội. Hãy tin tưởng vào Thiên Chúa và chạy đến với Ngài.

3. Sống Lời Chúa: Dành thời gian ban tối trước khi đi ngủ để xét mình mỗi ngày.

4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khiêm tốn nhìn nhận  mình  là  tội  nhân  để  nhận  được lòng thương xót của Chúa. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa trong việc tha thức cho người khác. Amen.