Ngày 11.02.2021: Tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa

 

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 7, 24-30

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt Tyrô và Siđon. Vào một nhà kia, Người không muốn ai biết mình, nhưng người không thể ẩn náu được. Vì ngay lúc đó, một bà kia có đứa con gái bị thần ô uế ám, bà nghe nói về Người liền đến phục lạy Người. Bà đó là người dân ngoại, dòng giống Syrôphênixi và bà xin Người trừ quỷ ra khỏi con bà.

Người nói: “Hãy để con cái ăn no trước đã, vì không nên lấy bánh của con cái mà ném cho chó”. Nhưng bà trả lời và thưa Người rằng: “Thưa Thầy, đúng thế, nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”.

Người liền nói với bà: “Vì lời bà nói đó, bà hãy về; quỷ đã ra khỏi con gái bà rồi”.

Khi bà về đến nhà, thì thấy cô gái nhỏ nằm trên giường và quỷ đã xuất rồi.

Ngày 11.02.2021: Tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa

TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI NƠI THIÊN CHÚA

Người phụ nữ dân ngoại trong Tin mừng hôm nay dạy chúng ta một bài học: bài học về sự tin tưởng tuyệt đối nơi Thiên Chúa. Chúng ta thường thắc mắc: tại sao những người chưa tin vào Chúa Kitô xin thì hay được ơn mà con cái trong nhà xin hoài chẳng được và đâm ra chán nản? Chuyện xem ra chẳng có gì nhưng ít khi chúng ta tự vấn về đức tin và lòng thành tín của mình. Lại nữa, đôi khi chúng ta muốn độc quyền Thiên Chúa mà quên rằng: hết thảy vạn vật đều do Chúa dựng nên, bởi vậy, lòng nhân hậu của Chúa không bị giới hạn nơi kẻ có đạo. Và có lẽ, đó cũng là cảm nghiệm của bà góa khi dám thưa rằng : “nhưng các chó con cũng được ăn những mụn rơi dưới bàn ăn của con cái”.