Ngày 07.5.2021: Cảm nhận vẻ dịu ngọt của Chúa Ki-tô

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 15, 12-17

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là: các con hãy yêu mến nhau”.

CẢM NHẬN VẺ DỊU NGỌT CỦA CHÚA KITÔ

Đạo của Chúa tóm gọn trong một chữ yêu, ai không yêu thương thì dù họ có nói thế nào bạn cũng đừng tin, đó chỉ là một Kitô hữu giả. Yêu thương anh em mình, là cách diễn tả sống động tình yêu của Thiên Chúa, bởi lẽ, không ai có thể yêu Chúa mà lại ghét anh em mình, thánh Gioan Tông đồ đã khẳng định như thế.

Quả thế, thửa đất của tình yêu là điều luôn được nhắc nhở trong Kitô giáo. Nhắc nhở từ những con người riêng lẻ cho đến cộng đoàn nhỏ là gia đình tới cộng đoàn lớn hơn là giáo xứ, giáo phận… Tất cả những thành viên trong đó đều là Kitô hữu. Cuộc sống gia đình yêu thương sẽ là mùi hương thơm giúp cho người khác cảm nhận vẻ dịu ngọt của Chúa Kitô.