Ngày 07.12.2021: Ngày Thiên Chúa cứu độ

Tin mừng theo Thánh Mát thêu: Mt 18, 12-14

Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao? Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”.

Ngày 07.12.2021: Ngày Thiên Chúa cứu độ

NGÀY THIÊN CHÚA CỨU ĐỘ

Mùa Vọng, thời gian hướng lòng trí chúng ta đến ngày Chúa quang lâm. Thông thường, chúng ta nghĩ tới cảnh tượng hãi hùng của ngày Chúa đến: khung cảnh u ám của đất trời và nhất là chúng khi chúng ta đối diện với ngày phán xét. Tuy nhiên, Tin mừng mở ra cho chúng một ánh nhìn mới: Ngày Chúa đến là ngày cứu độ.

Ngày Chúa đến không phải là thời gian của huỷ diệt, nhưng là thời khắc để chữa lành vết thương, như chủ chiên vui mừng tìm thấy con chiên lạc của mình: Người vác nó trên vai mà đưa về chăm sóc.