Ngày 06.09.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm C

THỨ BA: 06.09.2016

Lc 6, 12 – 19

Ngày 06.09.2016: Thứ Ba sau Chúa Nhật XXIII Thường Niên năm C

1. Ghi nhớ:”Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chuá ” (Lc 6,12).

2. Suy niệm: Thánh Luca trình bày việc tuyển chọn các Tông đồ của Chúa Giêsu là việc hệ trọng và Ngài đã phải cầu nguyện suốt đêm. Đây không phải là lần duy nhất Chúa Giêsu cầu nguyện, nhưng cầu nguyện là thói quen của Chúa, nhất là trước những việc hệ trọng trong sứ vụ công khai của Người. Từ đó cho thấy, dù là Thiên Chúa nhưng Chúa Giêsu vẫn phải cầu nguyện và Ngài ý thức rõ chỉ có cầu nguyện mới giúp Ngài chu toàn sứ vụ mà Chúa Cha trao phó. Noi gương Chúa Giêsu, người Kitô hữu cũng phải cầu nguyện để thờ phượng Thiên Chúa, khiêm tốn nhìn nhận sự yếu hèn nơi bản thân biết chạy đến với Chúa để đón nhận sức sống và tìm biết ý Chúa trong mỗi công việc nhất là những việc quan trọng.

3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện hằng ngày để khỏi sa chước cám dỗ.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con khiêm tốn nhìn nhận sự yếu đuối nơi mình và ý thức rằng không có Chúa con không thể làm gì được để con biết chạy đến với Chúa để được thêm sức hầu vượt qua những thử thách trong đời sống đạo. Amen.