Ngày 05.5.2021: Suối nguồn sự sống và tình yêu

 

Tin mừng theo Thánh Gioan: Ga 15, 1-8

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho, các con là nhành. Ai ở trong Thầy và Thầy ở trong người ấy, kẻ ấy sẽ sinh nhiều trái, vì không có Thầy, các con không thể làm được gì. Ai không ở trong Thầy, thì bị vứt ra ngoài như nhành nho, và sẽ khô héo, người ta sẽ thu lại, quăng vào lửa cho nó cháy đi.

“Nếu các con ở trong Thầy, và lời Thầy ở trong các con, thì các con muốn gì, cứ xin, và sẽ được. Ðây là điều làm Cha Thầy được vinh hiển là các con sinh nhiều trái, và như thế các con trở nên môn đệ của Thầy”.

SUỐI NGUỒN SỰ SỐNG VÀ TÌNH YÊU

Thiên Chúa là suối nguồn sự sống và tình yêu. Ai ở trong Thiên Chúa thì ở trong sự sống. Nơi người ấy, hoa quả tình yêu và sự sống không ngừng phát sinh.

Thật diễm phúc cho những gia đình nào gắn bó với Chúa Giêsu, gia đình đó sẽ triển nở trên nền tảng tình yêu đích thực; tâm hồn nào gắn bó với Chúa Giêsu, tâm hồn đó sẽ vươn lên như cành cây tràn đầy nhựa sống và sinh trĩu quả. Xin Chúa chúc lành cho mỗi gia đình và tâm hồn mỗi người, để chúng ta luôn sinh được nhiều hoa trái như lòng Chúa mong muốn.