Ngày 05.10.2022: Gặp gỡ thân mật với Thiên Chúa

Tin Mừng theo thánh Luca: Lc 11, 1-4

Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói:

“Lạy Cha, nguyện danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”.

Ngày 05.10.2022: Gặp gỡ thân mật với Thiên Chúa

GẶP GỠ THÂN MẬT VỚI THIÊN CHÚA

Cầu nguyện không phải là cuộc trao đổi xin xỏ nhưng là cuộc gặp gỡ thân mật giữa ta với Thiên Chúa, là phút lắng đọng lòng mình để lắng nghe lời thì thầm yêu thương. Hãy xếp lại những cuộc gặp gỡ với thụ tạo để tiến sâu vào mối tương giao linh thánh với Thiên Chúa. Trong cuộc hò hẹn này, ta không cần phải nói điều gì, đơn giản chỉ mở lòng tin tưởng và lắng nghe tiếng Chúa. Thánh Gioan Maria Vianey đã xác tín “Khi chúng ta thưa chuyện với Chúa Giêsu một cách đơn sơ bằng tất cả con tim, lúc đó Thiên Chúa sẽ như một người mẹ giang rộng đôi tay ôm trọn đứa con nhỏ vào lòng và âu yếm đặt lên đó những nụ hôn”. Tự sức chúng ta không biết cách cầu nguyện, chính Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng giúp chúng ta dám cất tiếng thưa lên “Apba! Cha ơi!” (Rm 8,15).