Ngày 05.10.2010: Hãy có lòng thương xót

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 10:25–37

 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Ðức Giêsu để thử Người rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?”  Người đáp: “Trong Luật đã viết gì? Ông đọc thế nào?”  Ông ấy thưa: “Ngươi hãy yêu mến Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết sức lực, và hết trí khôn ngươi và người thân cận như chính mình”.  Ðức Giêsu bảo ông ta: “Ông trả lời đúng lắm. Cứ làm như vậy là sẽ được sống”. Nhưng ông ấy muốn chứng tỏ là mình có lý, nên mới thưa cùng Ðức Giêsu rằng: “Nhưng ai là người thân cận của tôi?”  Ðức Giêsu đáp: “Một người kia từ Giêrusalem xuống Giêrikhô, dọc đường bị rơi vào tay kẻ cướp. Chúng lột sạch người ấy, đánh nhừ tử, rồi bỏ đi, để mặc người ấy nửa sống nửa chết.  Tình cờ, có thầy tư tế cũng đi xuống trên con đường ấy. Trông thấy người này, ông tránh qua bên kia mà đi.  Rồi cũng thế, một thầy Lêvi đi tới chỗ ấy, cũng thấy, cũng tránh qua bên kia mà đi.  Nhưng một người Samaria kia đi đường, tới ngang chỗ người ấy, cũng thấy, và chạnh lòng thương.  Ông ta lại gần, lấy dầu lấy rượu đổ lên vết thương cho người ấy và băng bó lại, rồi đặt người ấy trên lưng lừa của mình, đưa về quán trọ mà săn sóc.  Hôm sau, ông lấy ra hai quan tiền, trao cho chủ quán và nói: “Nhờ bác săn sóc cho người này, có tốn kém thêm bao nhiều, thì khi trở về, chính tôi sẽ hoàn lại bác”.  Vậy theo ông nghĩ, trong ba người đó, ai đã tỏ ra là người thân cận với người đã bị rơi vào tay kẻ cướp?”  Người thông luật trả lời: “Chính là kẻ đã thực thi lòng thương xót đối với người ấy”. Ðức Giêsu bảo ông ta: “Ông hãy đi, và cũng hãy làm như vậy”.

Ngày 05.10.2010: Hãy có lòng thương xót

HÃY CÓ LÒNG THƯƠNG XÓT

Câu hỏi của nhà thông luật hôm nay, cũng phải là câu hỏi căn cốt của mọi Kitô hữu chúng ta: Chúng ta phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp?  Chúa không trả lời trực tiếp câu hỏi, nhưng kể dụ ngôn về người Samari nhân hậu. Chúng ta cần rút ra cho mình câu trả lời ở đây: để được sự sống đời đời làm gia nghiệp, hãy thực thị đức ái, hãy có lòng thương xót như Thiên Chúa là Đấng xót thương. Hình ảnh người Samari nhân hậu là chính Chúa Giêsu, hãy noi gương Người mà thực thi lòng trắc ẩn cho anh chị em mình, nhất là những người đang cần đến sự trợ giúp của chúng ta.