Ngày 05.01.2021: Lòng thương xót của Chúa

Tin Mừng theo Thánh Máccô: Mc 6, 34-44

Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người.

Ngày 05.01.2021: Lòng thương xót của Chúa

LÒNG THƯƠNG XÓT CỦA CHÚA

Động lòng thương xót hay chạnh lòng thương là một nghĩa cử rất tuyệt vời Thiên Chúa thực hiện cho chúng ta. Thiên Chúa luôn chạnh lòng thương chúng ta như người mẹ thấy con mình đau khổ mà trái tim mẹ thổn thức, co thắt lại. Trái tim Chúa luôn thổn thức và co thắt lại vì nỗi khốn khổ của con người. Là người môn đệ của Chúa, chúng ta cũng học nơi Chúa để biết chạnh lòng thương xót tha nhân, nhất là những người đau khổ, tội lỗi, hầu đem họ đến với Chúa và đem Chúa đến cho họ.