Ngày 04.3.2021: Sự vô cảm nơi mỗi con người

 

Tin mừng theo Thánh Luca: Lc 16, 19-31

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng những người Biệt phái rằng: “Có một nhà phú hộ kia vận toàn gấm vóc, lụa là, ngày ngày yến tiệc linh đình. Lại có một người hành khất tên là Ladarô, nằm bên cổng nhà ông đó, mình đầy ghẻ chốc, ước được những mụn bánh từ bàn ăn rớt xuống để ăn cho đỡ đói, nhưng không ai thèm cho. Những con chó đến liếm ghẻ chốc của người ấy. Nhưng xảy ra là người hành khất đó chết và được các thiên thần đem lên nơi lòng Abraham. Còn nhà phú hộ kia cũng chết và được đem chôn. Trong hoả ngục, phải chịu cực hình, nhà phú hộ ngước mắt lên thì thấy đằng xa có Abraham và Ladarô trong lòng Ngài, liền cất tiếng kêu la rằng: “Lạy Cha Abraham, xin thương xót tôi và sai Ladarô nhúng đầu ngón tay vào nước để làm mát lưỡi tôi, vì tôi phải quằn quại trong ngọn lửa này…”

Ngày 04.3.2021: Sự vô cảm nơi mỗi con người

SỰ VÔ CẢM NƠI MỖI CON NGƯỜI

Tiếng kêu thảm thiết của nhà phú hộ nơi vực sâu âm phủ cho thấy số phận khốn cùng của ông, chỉ vì khi còn sống, ông đã không có lòng thương cảm. Sự vô cảm đã cản trở làm cho ông không biết quan tâm đến ai khác, nhất là người cùng khổ mà Ladarô là điển hình. Chắc chắn không ai trong chúng ta muốn kết cục đời mình như ông phú hộ ấy, xin cho chúng ta biết thể hiện lòng thương cảm với hết mọi người, nhất là những ai đau khổ, bần cùng đang cần đến sự quan tâm của chúng ta. Xin Chúa thương chữa lành chứng vô cảm nơi mỗi người chúng ta.