Ngày 04.09.2018: Quyền năng của Lời Chúa

 

Tin mừng theo thánh  Luca: Lc 4, 31-37.

Khi ấy, Chúa Giêsu xuống thành Capharnaum, xứ Galilêa, và ở đó Người giảng dạy họ trong các ngày Sabbat.

Người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Người, vì lời giảng dạy của Người có uy quyền. Bấy giờ trong hội đường, có một người bị quỷ ô uế ám, thét to lên rằng: “Hỡi Giêsu Nadarét, giữa chúng tôi và Ngài có chuyện chi đâu? Ngài đến tiêu diệt chúng tôi sao? Tôi biết Ngài là ai rồi, là Ðấng Thánh của Thiên Chúa”.

Nhưng Chúa Giêsu trách mắng nó rằng: “Hãy câm đi và ra khỏi người này”. Và quỷ vật ngã người đó giữa hội đường và xuất khỏi nó, mà không làm hại gì nó. Mọi người kinh hãi và bảo nhau rằng: “Lời gì mà lạ lùng vậy? Vì Người dùng quyền năng mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất ra”. Danh tiếng Người đồn ra khắp nơi trong xứ.

QUYỀN NĂNG CỦA LỜI CHÚA

Tin mừng hôm nay cho chúng thấy sức mạnh của Lời Chúa. Lời có uy quyền đụng chạm đến sâu thẳm tâm hồn con người, đòi hỏi con người phải có một lối hành xử đúng đắn dựa trên lề luật của tình yêu.

Lời ban sức mạnh chữa lành, đem bình an tâm hồn, đưa con người lại tình trạng ân sủng với Thiên Chúa. Lời có quyền năng xua trừ ma quỷ ra khỏi con người, biến đổi nên người mới trong Chúa Kitô.

Lời Chúa còn có sức thánh hoá và tăng sức mạnh cho đời sống thiêng liêng của chúng ta. Vì thế, chúng ta được mời gọi siêng năng đọc Lời Chúa, gẫm suy Lời Chúa, cầu nguyện với Lời Chúa và sống Lời Chúa mỗi ngày, để Lời Chúa sẽ biến đổi chúng ta ngày càng hoàn thiện hơn.

Xin cho gia đình chúng ta cảm nghiệm được quyền năng của Lời Chúa. Amen.