Ngày 04.09.2017: THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A

04/09/17 THỨ HAI TUẦN 22 TN
Lc 4,16-30

 

THÀNH KIẾN

“Ông này không phải là con ông Giu-se đó sao?” (Lc 4,22)

Ngày 04.09.2017: THỨ HAI TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN NĂM A

Suy niệm: Thành kiến được định nghĩa là một suy nghĩ, một cái nhìn cố định khó thay đổi về việc gì đó. Khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình “như đúng rồi” lại còn úp lên đó cái khung cứng nhắc của cảm tính, người thành kiến sẽ không thể nhìn người khác đúng như họ là, mà trái lại sẽ đánh giá theo kiểu: “Thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo.” Chẳng những thế, người thành kiến lại thích đeo cặp kính đen để chỉ nhìn thấy phương diện xấu xa, bi quan, tiêu cực của sự việc. Những người đồng hương đương thời với Đức Giê-su đã nhìn Người với đôi mắt thành kiến như thế. Đối với họ thì gà thì đẻ ra gà chứ không thể đẻ ra công được. Với cái nhìn thành kiến, họ không thể nào nhận ra Đức Giê-su mà họ vẫn tưởng là con bác thợ mộc Giu-se lại là Con Thiên Chúa được.

Mời Bạn: Thành kiến khiến người ta không thể đón nhận được chân lý, và cũng không thể nhận ra hình ảnh của Chúa nơi người anh em. Hơn nữa họ đánh mất khả năng hoán cải nơi chính mình và cũng không thể đón nhận sự hoán cải nơi người khác. Để có thể phá đổ thành kiến, chúng ta cần nhớ rằng mình có thể sai; đồng thời cũng ý thức rằng người khác dù xấu xa thế nào đi nữa, cũng có những mặt tốt đẹp và nhất là, cũng có thể hoán cải.

Sống Lời Chúa: Tìm cách khám phá ra ít là một ưu điểm của người bên cạnh, nhất là nơi người mà mình đang có thành kiến.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là chân lý và tình thương. Xin thông ban cho chúng con tình thương và chân lý của Chúa, để chúng con biết nhìn người anh chị em với lòng thiện cảm và trân trọng.