Ngày 04.02.2018: Cánh tay nối dài của Chúa Giêsu

 

Tin mừng theo thánh Mác-cô: Mc 1, 29-39

Khi ấy, Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, Người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Anrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường, lập tức người ta nói cho Người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, Người cầm tay bà, và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đãi các ngài.

Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám: và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ, và không cho chúng nói, vì chúng biết Người.

CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA CHÚA GIÊSU

Tin mừng hôm nay kể về công việc chữa lành của thầy Giêsu từ tinh sương mãi đến lúc đêm về. Người đã thi thố tình thương của Thiên Chúa khi ra tay chữa lành mọi kẻ bệnh tật đến với mình từ thể xác đến tâm linh.

Kitô hữu chính là hiện thân của thầy Giêsu trong chính lòng nhân loại và trong gia đình mình. Nhiều khi thành viên trong gia đình mắc đủ thứ bệnh tùy từng người. Chúng ta tự hỏi: có khi nào mình sắm vai Giêsu để cùng chữa lành cho nhau, cùng cầm tay nhau vực dậy như Giêsu đã cầm tay và nâng dậy nhạc mẫu thánh Phêrô hôm nay?

Xin Chúa ban cho mỗi thành viên trong gia đình có được lòng nhân hậu của Chúa để nhạy cảm chìa tay ra và chữa lành cho nhau. Amen.