Ngày 03.12.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

THỨ BẢY: 03. 12. 2016

T. PHANXICÔ XAVIE

Mc 16, 15 – 20

Ngày 03.12.2016: Thứ Bảy sau Chúa Nhật I Mùa Vọng năm A

1. Ghi nhớ:  “Anh  em  hãy  đi  khắp  tứ  phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo” (Mc 16, 15).

2. Suy niệm: Việc rao gỉang Tin Mừng Phục Sinh là bổn phận của các tín hữu. Những người đã biết Chúa, thì phải chia sẻ Tin Mừng đó cho người khác. Qua bài Tin Mừng hôm  nay,  Đức  Giêsu  vừa  hiện  ra  với Madalêna bà liền đi loan báo Tin Mừng cho các tông đồ. Rồi khi hiện ra với hai môn đệ thì hai ông cũng liền đi loan báo Tin Mừng cho người khác. Lời Đức Giêsu khi bảo: « Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo » như là một lệnh truyền kêu gọi mỗi người chúng ta hãy loan truyền Tin Mừng cứu độ cho tất cả mọi người.

3. Sống Lời  Chúa  :  hãy rao  giảng bằng chính  đời sống mình.

4. Cầu nguyện: Ly Chúa, xin cho con biết hăng hái đón nhận lệnh truyền của Chúa và mau mắn đem Tin Mừng đến cho mọi ngườ Amen.