Ngày 02.02.2021: Đôi mắt thành tâm

 

Tin Mừng theo Thánh Luca: Lc 2, 22-32 

Khi ấy, đủ ngày thanh tẩy theo luật Môsê, cha mẹ Chúa Giêsu liền đem Người lên Giêrusalem để hiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là người thánh thuộc về Chúa”. Và cũng để dâng lễ vật cho Chúa, như có nói trong Luật Chúa, là một đôi chim gáy, hay một cặp bồ câu con.

Và đây ở Giêrusalem, có một người tên là Simêon, là người công chính, kính sợ Thiên Chúa, và đang đợi chờ niềm ủi an của Israel. Thánh Thần cũng ở trong ông. Ông đã được Thánh Thần trả lời rằng: Ông sẽ không chết, trước khi thấy Ðấng Kitô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ ngay lúc cha mẹ trẻ Giêsu đưa Người đến để thi hành cho Người những tục lệ của Lề luật. Ông bồng Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, giờ đây, Chúa để cho tôi tớ Chúa ra đi bình an theo như lời Chúa đã phán: vì chính mắt con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là Ánh sáng chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Israel dân Chúa”.

Ngày 02.02.2021: Đôi mắt thành tâm

ĐÔI MẮT THÀNH TÂM

Hôm nay chúng ta hân hoan mừng lễ Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh; thực ra, hôm nay Thiên Chúa viếng thăm dân Người, ban cho dân Người hồng ân cứu độ; đúng như lời cụ già Simêon đã nói: “Mắt tôi đã nhìn thấy ơn cứu độ”. Nếu mở con mắt đức tin, chúng ta sẽ nhận thấy rằng, nơi đền thờ là tâm hồn mỗi chúng ta, ngày ngày Thiên Chúa vẫn đến viếng thăm và ban ơn cứu độ. Ngài ban ơn khi chúng ta hiệp nhau cầu nguyện, khi chúng ta lắng nghe Lời Chúa, khi chúng ta đón nhận các bí tích, khi chúng ta thực thi bác ái cho tha nhân… Xin cho chúng ta nhận ra sự viếng thăm rất nhẹ nhàng và kín đáo của Chúa, mở cửa đón tiếp Chúa, mời Chúa cùng vào dùng bữa với ta.