Ngày 01.10.2020: Khát khao trở thành nhà truyền giáo

 

Tin mừng theo thánh Luca: Lc 10:1-12

 Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến.  Người bảo các ông:

“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Ðừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.  Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: “Bình an cho nhà này!”  Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ đến đậu trên người ấy; bằng không, thì bình an đó sẽ quay về với anh em.  Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Ðừng đi hết nhà nọ đến nhà kia.  Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em.  Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.  Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: “Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần”.  Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơđom còn được xử khoan hồng hơn thành đó”.

Ngày 01.10.2020: Khát khao trở thành nhà truyền giáo

KHÁT KHAO TRỞ THÀNH NHÀ TRUYỀN GIÁO

Hôm nay, Giáo hội cho chúng ta mừng kính lễ thánh Têrêsa, trinh nữ, tiến sĩ Hội thánh, bổn mạng các sứ truyền giáo. Sứ điệp Tin mừng nhắc nhở mỗi người chúng ta về sứ vụ loan báo Tin mừng, sứ vụ đó không dễ dàng, sứ vụ đó đòi hỏi chúng ta sự can đảm, khôn ngoan, dấn thân dựa vào ơn Chúa, chứ không dựa vào sức riêng mình. Chúa lưu ý mỗi chúng ta rằng: “Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.” Hành trang của người loan báo Tin mừng chính là sự tin tưởng Thiên Chúa luôn ở cùng, luôn đồng hành trên mọi nẻo đường, mọi hoàn cảnh. Dầu sống trong nhà kín, nhưng thánh nữ Têrêsa luôn cầu nguyện, khát khao trở thành nhà truyền giáo. Xin thánh nữ chuyển cầu cho chúng ta, cho sứ mạng loan báo Tin mừng của Hội thánh hôm nay.