Mừng lễ thánh Đaminh bổn mạng giáo xứ

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỪNG LỄ

THÁNH ĐAMINH – BỔN MẠNG GIÁO XỨ

Mừng lễ thánh Đaminh bổn mạng giáo xứ

 

Thưa cộng đoàn,

Thứ bảy tuần sau, ngày 08 tháng 08 kính thánh Đaminh là ngày bổn mạng giáo xứ.

Đây là cơ hội đặc biệt để chúng ta học hỏi và noi gương thánh bổn mạng, và nguyện xin ngài chuyển cầu cho chúng ta … Kính mời cộng đoàn tham dự chương trình mừng lễ như sau :

1. Thánh lễ đồng tế trọng thể Mừng bổn mạng giáo xứ Thánh Đaminh, do cha Giám tỉnh Dòng Đaminh chủ sự, vào lúc 17 giờ 30 chiều thứ bảy mùng 8 tháng 8.

Tất cả các thánh lễ Chúa nhật mùng 9 tháng 8 : dâng lễ kính thánh Đaminh

2. Tĩnh tâm chuẩn bị trong thánh lễ 17g30 chiều ba ngày : chiều thứ tư và thứ năm, thứ sáu ngày mùng 5, mùng 6 và mùng 7 tháng 8

3. Để thể hiện tinh thần bác ái kitô giáo, như các năm trước, chúng ta sẽ có một ngày HIẾN MÁU NHÂN ĐẠO. Trong khoảng thời gian từ 6g30 đến 9g30 ngày chúa nhật mùng 02.08.

Và sẽ có các phong trào thi đua thể dục thể thao trong ngày thứ hai 03-08. Thể lệ và điều kiện xin xem thông báo của ban tổ chức.

Xin kính mời cộng đoàn tích cực tham gia và chuẩn bị để việc mừng lễ đem lại nhiều lợi ích thiêng liêng cho giáo xứ, cho các gia đình và cho mọi người.

Ba Chuông ngày 26-07-2009
Lm. P.X. Đào Trung Hiệu OP
Chánh xứ.