Mục Vụ Trong Tuần 22-29.03.09

Mục Vụ Trong Tuần 22-29.03.09

Mục Vụ Trong Tuần 22-29.03.09Trong tuần này chúng ta có ngày đại lễ “Truyền Tin cho Đức Maria” 25.03.2009

1. Thứ tư 25.03.2009 : Trong thánh lễ đống tế 17g30 chiều sẽ có nghi thức làm phép tượng đài Đức Mẹ và nghi thức rửa tội cho anh chị em tân tòng.

2. Nhóm Bác ái xã hội “Gia đình Truyền Tin” sẽ sinh hoạt với các mái ấm và tổ chức mừng bổn mạng trong thánh lễ 17g30 chiều thứ bảy 28.03.2009.

Tĩnh tâm người lớn

Ngoài ra trong tuần cũng có hai ngày tĩnh tâm dành cho người lớn trong thánh lễ chiều thứ năm và thứ sáu (26 và 27.03.2009).

– Cha giảng phòng : Giuse Phạm Quốc Văn OP.

– Đề tài : “Hãy xé lòng đừng xé áo”

Xin cộng đoàn sắp xếp để tham dự.

Chân thành cảm ơn.