Ngày 27.03.2019: Học phục vụ lẫn nhau

 

Tin mừng theo thánh Mát-thêu: Mt 5, 17-19.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành.

Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

HỌC PHỤC VỤ LẪN NHAU

Không rõ tự khi nào phần lớn cha mẹ Việt Nam muốn con mình phải hơn con người khác. Chính vì mục tiêu đó mà cha mẹ thường hay so sánh con mình với con người khác. Thậm chí, họ còn khó chịu khi thấy con mình thua kém con người khác. Đó là một mối nguy hại cho nền giáo dục cũng như con người Việt Nam.

Đó cũng là mối nguy hại cho con đường đức tin khi chỉ tìm cách để tôn mình lên. Nhưng, đã là Kitô hữu, chũng ta phải đi ngược dòng. Muốn làm lớn, trước tiên chúng ta phải học phục vụ. Học phục vụ đơn giản vì cuộc đời này chúng ta luôn cần đến nhau. Chúng ta sinh ra là để cho nhau và vì nhau.

Lạy Chúa, xin dạy con biết phục vụ bằng chính tâm hồn con.

 

Trả lời