Home / Phim Tư Liệu / Linh mục : tại sao không ?

Linh mục : tại sao không ?

Tại sao tôi muốn làm linh mục

Linh mục : tại sao không ?


Một Video Clip được dựng bằng nhiều ngôn ngữ, trong đó có tiếng Việt, với sáu ngôn ngữ phụ đề : Anh Pháp, Đức, Ý Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Cung cấp cho các bạn trẻ những lý do để trở thành những Linh mục tương lai. Đoạm phim ghi lại các lời phát biểu lý do đi tu của một số chủng sinh và linh mục những người đi trước.

Xin lược dịch một số lời phát biểu

Vì tôi muốn quảng đại với Thiên Chúa.
Vì tôi muốn sống hạnh phúc và giúp mọi người hạnh phúc.

Vì đó là một thách đố.
Vì tôi muốn giúp người khác hạnh phúc nhờ gặp Đức Kitô.

Vì tình thương là yêu cho đến cùng (tiếng Việt).
Vì nhân loại đau khổ.
Vì muốn phục vụ người nghèo và Giáo hội.
Vì tôi thấy ở không thật vô vị.

Vì tôi muốn nên giống Đức Gioan Phaolô II.
Vì tôi muốn làm điều đặc biệt.
Vì đó là cách tốt nhất đem hòa bình cho thế giới.
Vì còn quá nhiều người sống buồn chán.

(Và còn nhiều lí do khác, mời bạn lắng nghe …)

Muốn chọn phụ đề xin xem tại : http://www.whynotpriest.com


 

Pet Thi.