Legio Mariae: Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh 2014

Legio Mariae Đa Minh – Ba Chuông

 

Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh

 

Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm.

Được sự cho phép của cha Bề trên Chánh xứ Giuse Nguyễn Đức Hòa, OP. và Cha linh Giám Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín,OP., hội Legio Mariae giáo xứ Đa Minh (Ba Chuông) thăm các cụ già các bệnh nhân trong giáo xứ và phát quà cho các em hè phố nhân ngày Noel, các anh chi em đã chuẩn bị phần quà, phần bánh theo yêu cầu của cha Bề trên Chánh Xứ.

Đúng 16h anh chị em đã có mặt ở nhà thờ để xuất phát, trước giờ đi cha linh giám Giuse Phạm Quốc Văn,OP. đã chúc lành cho các anh chị em và chụp hình trước hang đá.

Legio Mariae: Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh 2014

Các anh chị em lên đường mang lời chúc của cha Bề trên Chánh xứ ngày Noel ngày mà nhân loại hằng chờ mong. Các cụ già các bệnh nhận và các em, cám ơn cha đã nghĩ đến họ nhân ngày Noel, đã mang niềm vui của Chúa đến cho mọi người.

Đoàn chúng con năm nay đi khá vất vả vì gặp phải trời mưa, đến nhà cụ Cơ, cô Nhạn, nhà mẹ chị Oanh và các Cụ khác. Các cụ nhận món quà và nhờ anh chị em trogn đoàn chuyển lời cám ơn cha. Chúng con đến nhà những cụ không cùng tôn giáo những bệnh nhân, chuyển món quà của Chúa Hài Đồng đến cho họ. Các Cụ và những bệnh nhân cám ơn cha xứ. Đoàn cũng đến các gia đình còn nhiêu trắc trở về luật Giáo hội, đem niềm vui Chúa Hài Đồng đến với họ, giúp họ nhận ra Chúa vẫn yêu thương họ và phát quà cho các em. Đi đến đâu dù gia đình công giáo, hay không cùng tôn giáo đoàn cũng ca vang những ca khúc Mừng Chúa Giáng Sinh.

Legio Mariae: Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh 2014

Kết thúc chuyến đi đúng 21h, tuy mọi người vất vả và bị ướt, nhưng rất hạnh phúc vì đã mang niềm vui đến cho mọi người, nên quên đi tất cả mệt nhọc.

Nguyện xin Chúa Hài Đồng chúc lành cho đoàn chúng con luôn hiệp nhất, yêu thương, có sức khỏe để sang năm chúng con tiếp tục mang niềm vui Chúa Hài Đồng đến với họ. Amen

Giuse Hoàng Thời

Legio Mariae: Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh 2014

Legio Mariae: Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh 2014

Legio Mariae: Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh 2014

Legio Mariae: Chia sẻ niềm vui Giáng Sinh 2014