Lễ truyền chức linh mục tại thánh đường Đaminh

 

Lễ truyền chức linh mục tại thánh đường Đaminh

Ngày 06.08.2013

 

Tại thánh đường giáo xứ Đaminh, vào lúc 8g sáng thứ ba ngày 06.08.2013, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo, phụ tá giáo phận Xuân Lộc, sẽ truyền chức linh mục cho 10 tu sĩ dòng Đaminh. Trong số các tiến chức có thầy phó tế Giuse Trần Hưng Đạo op, đang phục vụ tại giáo xứ.

 

Lễ truyền chức linh mục tại thánh đường Đaminh

Kính xin cộng đoàn cầu nguyện cho các tiến chức được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để chu toàn sứ vụ mục tử Chúa trao phó.

 

Lễ truyền chức linh mục tại thánh đường Đaminh

 

 

.