Lễ Micae : Bổn mạng Lễ Sinh

 


Hình Ảnh lễ Bổn Mạng Ban Lễ Sinh
Lễ thánh Micae 29.09.2010


Trong khi chờ bài viết chính thức, xin gửi đến cộng đoàn một số hình ảnh Ngày lễ kính Thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, 29.9.2010, Bổn mạng Ban Lễ Sinh Giáo xứ Đaminh

 

 

 

Lễ Micae : Bổn mạng Lễ Sinh