Khai Mạc Năm Linh Mục 19.06.2009

Khai Mạc Năm Linh Mục 19.06.2009

Khai Mạc Năm Linh Mục 19.06.2009

 

Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu năm nay, tại Roma, nhân kỷ niệm 150 năm thánh Giaon Vianney qua đời, đức Bênêdictô XVI sẽ khai mạc Năm Linh Mục.

Năm Linh Mục được khởi sự ngày 19.06.2009, và sẽ kết thúc vào tháng 12.06.2010.

Tại giáo phận Sài Gòn, Đức hồng y Tổng giám mục Phạm Minh Mẫn, sẽ cử hành lễ truyền chức linh mục cho 12 thày phó tế, khai mạc năm linh mục, tại nhà thờ chính tòa, vào lúc 8g30.

Giáo xứ Đaminh sẽ có thánh lễ đồng tế vào lúc 17g30 chiều 19.06.2009.

 

Tại giáo xứ chúng ta, đây là ngày trọng đại :

– Kính mừng Thánh Tâm Chúa Giêsu

– Khai mạc năm linh mục

– Cử hành bí tích rửa tội cho 60 anh chị tân tòng

Tất cả các tín hữu tham dự Thánh Lễ hoặc làm bất kỳ việc lành nào để xin Chúa thánh hóa các linh mục như Lòng Chúa mong muốn, thì sẽ được lãnh Ơn Toàn Xá, với điều kiện thông thường là rước lễ và và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng.

Người già yếu bệnh tật, không thể đến nhà thờ, nếu “cầu nguyện xin thánh hóa các linh mục và dâng những bệnh tật và đau khổ của mình lên Thiên Chúa qua lời cầu bầu của Đức Maria, Nữ Vương các Thánh Tông Đồ”. và với ý định thi hành sớm nhất các điều kiện thông thường, cũng được lãnh nhận Ơn Toàn Xá.