Videos: Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng Đa Minh

 

Videos: Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng Đa MinhNgày 18 tháng 3 năm 2017, Tỉnh Dòng Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo đã trải qua nửa thế kỷ hiện diện, đánh dấu một bước son rao giảng Tin Mừng trên quê hương Việt Nam. Trong niềm vui bước vào mùa gặt mới, Tỉnh Dòng Đa Minh đã tổ chức thánh lễ tạ ơn trọng thể mừng kim khánh Tỉnh Dòng tại thánh đường giáo xứ Đa Minh Ba chuông.

Thánh lễ tạ ơn do Đức Tổng Giám mục Giáo phận Phaolô Bùi Văn Đọc chủ tế, cùng đồng tế có sự hiện diện của Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Thái Hợp OP – Giám mục Giáo phận Vinh, Đức Giám mục Phêrô Trần Đình Tứ – Nguyên Giám mục giáo phận Phú Cường, Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu – Giám Mục Giáo phận Bùi Chu, Đức Giám mục Vinh sơn Nguyễn Văn Bản – Giám mục Giáo phận Buôn Mê Thuột, Cha Gioan Đỗ Văn Ngân – Tổng Đại Diện Giáo phận Xuân Lộc, Cha Bruno Cadoré Bề Trên Tổng quyền Tỉnh Dòng Anh Em Giảng Thuyết, cha Giám tỉnh Tỉnh dòng mẹ của Tỉnh dòng Đa Minh VN, Cha Bề trên Phụ tỉnh Đức Mẹ Mân Côi, cha Giuse Nguyễn Đức Hòa OP – Giám Tỉnh Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam, quý cha nguyên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh VN (từ 1990 đến 2015): Cha Giuse Đinh Châu Trân OP, Cha Giuse Nguyễn Cao Luật.OP, Cha Giuse Ngô Sĩ Đình OP; Quý Bề trên và anh em thuộc các cộng đoàn Tu viện, Tu xá, Phụ xá, quý Cha khách… và cộng đoàn ở khắp nơi về tham dự (trích Bản tin).

Videos: Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng Đa Minh

Các video do Ban Truyền Thông Tỉnh Dòng thực hiện:

1. Lời giới thiệu của cha Phụ tá Giám tỉnh:

Videos: Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng Đa Minh

2. Bài giảng của đức cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp

Videos: Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng Đa Minh

3. Cha Giám tỉnh cám ơn

Videos: Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng Đa Minh

4. Bản đầy đủ

Videos: Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Tỉnh Dòng Đa Minh