Khai mạc tuần cửu nhật kính Thánh Martinô 2017

 

Trong tâm tình hướng đến ngày mừng kính Thánh Martinô, giáo xứ Thánh Đa Minh – Ba Chuông đã tổ chức tuần cửu nhật kính Thánh nhân từ ngày 25 tháng 10 năm 2017 đến ngày 02 tháng 11 năm 2017.

Khai mạc tuần cửu nhật kính Thánh Martinô 2017

Lúc 14h30 ngày 25 tháng 10 năm 2017 cha Vinh Sơn Nguyễn Thành Tín OP đã khai mạc tuần cửu nhật, cộng đoàn đến tham dự rất đông, những người từng ít nhiều nhận được ơn lành nhờ lời cầu bầu của Thánh nhân, cũng như những người yêu mến đời sống phục vụ của Ngài.

Khai mạc tuần cửu nhật kính Thánh Martinô 2017

Cha Vinh Sơn đã chia sẻ cùng cộng đoàn: “Nếu được sinh ra như thân phận của Thánh Martino thì chúng ta sẽ như thế nào? Không ai có thể chọn cha mẹ để sinh ra nhưng cách sống như thế nào là do chúng ta lựa chọn. Đối với Thánh Martinô những bất toàn trong cuộc đời của Ngài không là điều hổ thẹn, mà là nền tảng để Ngài sống trọn vẹn cuộc đời phục vụ tha nhân, để chứng minh cho mọi người thấy tình yêu của Thiên Chúa phủ tràn nơi Ngài và Ngài lại tiếp tục mang tình yêu ấy trao ban lại cho tất cả những người ốm đau, bệnh tật, đau khổ”.

Khai mạc tuần cửu nhật kính Thánh Martinô 2017

Bằng gương sáng của Thánh Martinô, cha mong rằng cộng đoàn mặc lấy đức ái của Ngài để là chỗ dựa cho anh chị em, là niềm hy vọng cho người khác.

Kính mời cộng đoàn tiếp tục tham dự tuần cửu nhật vào lúc 14h30 hằng ngày, và tới ngày 02 tháng 11 năm 2017, Thánh lễ tạ ơn của giáo họ Martino kết thúc tuần cửu nhật.

Maria Thu Hồng

Khai mạc tuần cửu nhật kính Thánh Martinô 2017

Khai mạc tuần cửu nhật kính Thánh Martinô 2017Xem thêm hình