DVD Đời Tạ Ơn, phần II – linh mục Kim Cương op

 

 

Phần hai DVD Đời Tạ Ơn

Phần một Đời Tạ Ơn

DVD Đời Tạ Ơn, phần II - linh mục Kim Cương op

 

Xin tiếp tục gửi đến cộng đoàn phần hai DVD “Đời Tạ Ơn” của linh mục Giuse Nguyễn Kim Cương, với ba nhạc phẩm :

1. Sóng Tình Yêu của nhạc sĩ : Lm Hoài Bắc OP

2. Khúc Cảm Tạ. Của nhạc sĩ : Mai Nguyên Vũ

3. Tháng Ngày Bỏ Lại,
Sáng tác của Lm Kim Cương OP

 

 

Sóng Tình Yêu.
Nhạc sĩ : Lm Hoài Bắc OP – Thể hiện Lm Kim Cương OP

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">FOhYCLiecJI</span> is invalid.

Khúc Cảm Tạ.
Nhạc sĩ : Mai Nguyên Vũ – Thể hiện Lm Kim Cương OP

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">OfCpZGUQKkk</span> is invalid.

Tháng Ngày Bỏ Lại.
Sáng tác và Thể hiện Lm Kim Cương OP

The YouTube ID of <span style="font-size: 10pt; font-family: Arial;">vwlTetFJ3fc</span> is invalid.

 

 

.