Home / Nguyện Ca / DVD Đời Tạ Ơn, phần II – linh mục Kim Cương op

DVD Đời Tạ Ơn, phần II – linh mục Kim Cương op

 

 

Phần hai DVD Đời Tạ Ơn

Phần một Đời Tạ Ơn

 

Xin tiếp tục gửi đến cộng đoàn phần hai DVD “Đời Tạ Ơn” của linh mục Giuse Nguyễn Kim Cương, với ba nhạc phẩm :

1. Sóng Tình Yêu của nhạc sĩ : Lm Hoài Bắc OP

2. Khúc Cảm Tạ. Của nhạc sĩ : Mai Nguyên Vũ

3. Tháng Ngày Bỏ Lại,
Sáng tác của Lm Kim Cương OP

 

 

Sóng Tình Yêu.
Nhạc sĩ : Lm Hoài Bắc OP – Thể hiện Lm Kim Cương OP

Khúc Cảm Tạ.
Nhạc sĩ : Mai Nguyên Vũ – Thể hiện Lm Kim Cương OP

Tháng Ngày Bỏ Lại.
Sáng tác và Thể hiện Lm Kim Cương OP

 

 

.