Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng thư ký Tối cao Pháp viện Tòa Thánh

Đức Thánh cha bổ nhiệm tân Tổng thư ký Tối cao Pháp viện Tòa ThánhHôm 26 tháng Giêng vừa qua, Đức Thánh cha Phanxicô đã bổ nhiệm Đức ông Andrea Ripa, cho đến nay là Phó Tổng thư ký Bộ Giáo sĩ, làm tân Tổng thư ký Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh, đồng thời thăng làm Giám mục hiệu tòa Carveteri.

Đức cha Andrea Ripa người Ý, năm nay 50 tuổi (1972), đậu tiến sĩ giáo luật và văn bằng luật sư tòa Rota, trước khi làm giáo sư giáo luật và làm việc tại nhiều tòa án giáo phận. Từ năm 2013, cha phục vụ tại Bộ Giáo sĩ và năm 2017 thăng Phó Tổng thư ký của Bộ này. Ngài thay thế Đức cha Giuseppe Sciacca, cũng người Ý, được Đức Thánh cha bổ nhiệm làm Chủ tịch Văn phòng lao động của Tòa Thánh.

Tối cao Pháp viện của Tòa Thánh hiện do Đức Hồng y Dominique Mamberti, 69 tuổi người Pháp, làm chủ tịch.

Trong số các thẩm quyền của tòa án tối cao này có việc giải quyết những tranh tụng xuất phát từ một hành vi của các thẩm quyền hành chánh trong Giáo hội. Ví dụ, các giám mục, các bề trên, các bộ hoặc các cơ quan trung ương Tòa Thánh, được đệ lên tòa án tối cao này một cách hợp lệ. Tòa cũng xét xử những vụ do Đức Giáo hoàng hay các cơ quan khác của Tòa Thánh chuyển cho tòa này, hoặc xét xử những tranh chấp về thẩm quyền của các cơ quan này. Ban thẩm phán thường là gồm ba hồng y, hoặc nếu hệ trọng hơn thì do năm hồng y.

Ngoài ra, Tối cao Pháp viện cũng chăm lo giữ gìn việc thực thi công lý cách đúng đắn trong Giáo hội, và nếu cần xử trí với các luật sư hay những người đại diện. Tòa cũng có thể giới hạn thẩm quyền của các tòa án, và cổ võ việc thành lập các tòa án trong Giáo hội (Xc Gl 1445).

(Sala Stampa 26-1-2022)

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA